سینا نویدی

مشاور برندینگ، بازاریابی و تبلیغات

تدوین برنامه های بازاریابی و نظارت بر فرآیند اجرای آن تدوین و اجرای کمپین های تبلیغاتی اثربخش براساس متدهای کمی و نتیجه گرا. مشاوره بازاریابی و تبلیغات و مدیریت برند

جایگاه شغلی

آژانس خلاق راجینا
بنیان‌گذار و مدیرعامل

استدیو صدای برند دیلینگ
بنیان‌گذار و مدیر اجرائی

رسانه‌های بیوتی‌لند
هم‌بنیان‌گذار و مدیر خلاقیت